Měření a kontrola

  •   Je nedílnou součástí výrobního procesu 
  •   Klimatizované pracoviště 
  •   3D měřicí souřadnicové centrum
  •   Měřicí mikroskop s digitálním odměřováním 
  •   Vystavení dokumentů kontroly dle ČSN EN 10204 
  •   Zpracování dokumentů dle AS/EN/SJAC9102 FAI